Privacyverklaring en cookiebeleid

Cunamo vzw is zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens nodig is. Het is een onmisbaar onderdeel van de privacywetgeving. Op deze pagina kan je dan ook lezen wat er met je gegevens gebeurt. De handelswijze van Cunamo vzw is in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische wetgeving.

In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;

wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

 1. Identiteit

De verantwoordelijke is Cunamo vzw met zetel te Lisseweegs Opperhof 2. Ondernemingsnummer: BE 0685.640.639.

Contact: cunamo@proton.me

Telefoon: 050/670694

De verantwoordelijke persoon voor de verwerking van de gegevens is de voorzitter, Vicky Boerjan, te contacteren via bovenstaande contactgegevens.

 1. Doel van de gegevensverwerking

Jouw persoonsgegevens zullen door Cunamo vzw worden verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Cunamo. Deze overeenkomsten zijn er vooral voor het leveren van volgende producten en diensten:

Uitgeven van boeken, al dan niet in eigen beheer.

Bestellen en bezorgen van producten.

Het behandelen van offerteaanvragen.

Contacten met cunamo vzw voor o.a. dienstverlening klanten.

Het betalen van facturen.

Marketing en webservices die verband houden met het uitgeven van boeken.

Om al deze diensten te kunnen optimaliseren, kunnen gegevens ook gebruikt worden om de diensten van Cunamo vzw te verbeteren en de klantenrelaties te beheren.

De gegevens kunnen ook gebruikt worden voor marketing, dus het versturen van promotiemailings. Deze worden enkel gestuurd naar wie expliciet toestemming heeft gegeven om deze te ontvangen. 

3. Welke gegevens bewaren we?

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, Adres en Plaats
 • E-mail adres
 • Financiële gegevens
 • Gebruikersnaam, wachtwoorden en andere accountspecifieke gegevens
 • IP Adres
 • Locatie
 • Foto’s
 • Sociale media accounts
 • Bezoekersgedrag
 • Telefoonnummer

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is: de expliciete schriftelijke toestemming.

We bewaren deze data enkel totdat de dienstverlening is beëindigd.

Voor financiële en fiscale doeleinden bewaren wij deze data na beëindiging van de dienst nog het volgende aantal maanden: Uw gegevens worden bewaard zolang wij dit wettelijk verplicht zijn om administratieve en fiscale redenen. Dit is 7 of 10 jaar. Meer uitleg vindt u hier https://www.vlaanderen.be/economie-en-ondernemen/boekhouding-en-fiscaliteit/hoe-lang-moet-ik-documenten-bewaren. Enkel de gegevens die voor dit doel noodzakelijk zijn zullen worden bewaard..

4. Toegang tot jouw gegevens

We geven je gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het betreft dan deze partijen: druk- of printpartner, pakjesdiensten, betaalpartners, IT-dienstverleners en partijen die onze reviews verzamelen. In verdachte situaties zijn we verplicht om klantgegevens te delen met overheidsinstanties.

De partijen die van ons toegang krijgen tot je gegevens, mogen deze alleen gebruiken om jou een dienst te leveren namens vzw Cunamo. We zullen jouw gegevens nooit aan derden verkopen.

Wij delen deze gegevens enkel met verwerkers alsook met andere derden waar de betrokkene toestemming voor moet gaan geven. Het betreft de volgende partij(en):

Derden

Naam: Autorespond

Land: Nederland

Doel: autoresponder en webshop

Gegevens: betalingsgegevens, inschrijven nieuwsbrief, zie https://www.autorespond.nl/privacy/

Naam: Facebook

Land: Amerika

Doel: Met de Facebook-pixel kan Blogschrijver doelgroepen bepalen die bijvoorbeeld bepaalde pagina’s van de website hebben bezocht en hen vervolgens passende advertenties op Facebook aanbieden. De pixel zorgt er ook voor dat Blogschrijver bijvoorbeeld kan nagaan hoeveel mensen een formulier op haar website hebben ingevuld nadat ze op een advertentie hebben geklikt.

Gegevens: Zie https://pixel.facebook.com/about/privacy/

Naam: Google Ads

Land: Amerika

Doel: Met behulp van Google Ads kan Blogschrijver zich beter positioneren in de zoekresultaten op Google. De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door Google bij het gebruik van deze dienst door Blogschrijver: online identificatiegegevens, waaronder cookie-identificatiegegevens, internetprotocoladressen en apparaat-identificatiegegevens, klant-ID’s. Zie voor de verwerkte persoonsgegevens: https://privacy.google.com/businesses/adsservices/ en https://privacy.google.com/businesses/adsservices/

Gegevens: Zie https://safety.google/intl/nl_ALL/privacy/ads-and-data/ en https://www.google.com/about/company/user-consent-policy/

Naam: Google analytics

Land: Amerika

Doel: Bijhouden van het surfgedrag van bezoekers voor marketingdoeleinden

Gegevens: Zie het privacybeleid van Google Analytics https://support.google.com/analytics/answer/7318509?hl=en

Naam: LinkedIn

Land: Amerika

Doel: Met de LinkedIn-pixel kan CM doelgroepen bepalen die bijvoorbeeld bepaalde pagina’s van de website hebben bezocht en hen vervolgens passende advertenties op LinkedIn aanbieden. Met de LinkedIn-pixel kan CM bijvoorbeeld ook nagaan hoeveel mensen een formulier op haar website hebben ingevuld nadat ze op een advertentie hebben geklikt.

Gegevens: Zie: https://nl.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=nl_NL

Naam: Vimeo

Land: Amerika

Doel: Het tonen van video’s aan de websitebezoeker

Gegevens: Zie https://vimeo.com/privacy

Naam: Youtube

Land: Amerika

Doel: Het tonen van video’s aan websitebezoekers

Gegevens: https://www.youtube.com/howyoutubeworks/user-settings/privacy/

Naam: Google Fonts

Land: Amerika

Doel: Stijl en lay-out van de website zo optimaal mogelijk weergeven.

Gegevens: Het gaat om deze website van Google https://fonts.google.com

Naam: Google rechapta

Land: Amerika

Doel: Beveiliging website tegen spam om te controleren dat jij een echte bezoeker bent. Waarom dit hier vermeld staat, lees je hier https://www.termsfeed.com/blog/privacy-policy-recaptcha/.

Gegevens: Zie voor privacybeleid Google https://www.google.com/about/company/user-consent-policy/

Naam: Ubersuggest

Land: Amerika

Doel: Om websiteverkeer te kunnen analyseren

Gegevens: Zie https://neilpatel.com/privacy/

Naam: Thrivethemes

Land: Zwitserland

Doel: Het thema van de website dat ook cookies op deze website plaatst.

Gegevens: Zie https://thrivethemes.com/privacy-policy/

Naam: Tidycal

Land: Verenigde Staten

Doel: Kalender

Gegevens: E-maildres en naam

Naam: Hotjar

Land: Europese unie

Doel: Tracking

Gegevens: Surfgedrag gebruikers

5. Cookiebeleid

Onze website maakt gebruik van cookies. We hebben met Google een Verwerkersovereenkomst gesloten.

6. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Cunamo vzw beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. 

Voorbeelden hiervan zijn: firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien je toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kan je contact opnemen met ons.

7. Websites van derden

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op websites van derden waarnaar wordt verwezen via links op deze websites. We garanderen niet dat deze websites uw persoonsgegevens op een betrouwbare en veilige manier behandelen. We raden u aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voor u gebruik maakt van deze websites.

8. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

9. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens (cunamovzw@gmail.com). 

U heeft de volgende rechten:

U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.

Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken

Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.

Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.

Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.

Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

10. Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Op deze website kunnen geautomatiseerde processen gebruikt worden om jouw mogelijke betalingswijzen aan te passen aan het land waar je woont. Zo zal als je in Nederland woont, bijv. I-deal verschijnen in de betaalopties, in België Bancontact.

11. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

12. Functionaris voor gegevensbescherming

Onze functionaris voor gegevensbescherming is geregistreerd bij de gegevensbeschermingsautoriteit in een EU-lidstaat. Als je vragen of verzoeken hebt met betrekking tot deze privacyverklaring of voor de functionaris voor gegevensbescherming, kunt je contact opnemen met voorzitter Vicky Boerjan via www.cunamo.be of cunamo@proton.me of telefonisch op 003250/670694. 

>